Допълнителен информационен ден по ОП „Конкурентоспособност“ в София

Поради изключително големия интерес от страна на бизнеса, Министерството на икономиката и енергетиката и Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия организират втори информационен ден в София по първите грантови схеми на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г.".
 

Информационният ден ще се проведе на 22 ноември (четвъртък) 2007 г. от 10.00 часа в зала 11 на Националния дворец на културата (кино „Люмиер").

Целта на информационната среща е да се запознаят представителите на българските предприятия детайлно с условията и начина за кандидатстване по грантовите схеми.

  • Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия";
  • Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти";
  • Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията"

Лектори на събитието ще бъдат експерти от Управляващия орган – Министерството на икономиката и енергетиката и от Междинното звено – Агенцията за насърчаване на малките и средните предприятия.

Участието е безплатно.
 
Тези, които искат да участват трябва да потвърдят това на:

Тел.: 02 8075 356, e-mail: slaveva@sme.government.bg
ИАНМСП – Главна дирекция „Междинно звено и изпълнение на проекти"

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни