Допълнителни 10 000 000 евро ще бъдат отпуснати за внедряване на иновации

На предстоящото заседание на Комитета за наблюдение на оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ще бъде обсъдено решение за увеличаване на бюджета по схема BG16RFOP002-1.001 „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“ с 10 млн. евро. С тези допълнителни средства ще се финансират още 35 проекта на фирми от категорията „микро и малки предприятия“, които към момента са включени в резервния списък с проектни предложения, успешно преминали оценката, но за които не е достигнало финансиране.

Междувременно се подготвя обявяването на схема „Разработване на продуктови и производствени иновации“. Повече за нея може да прочетете в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни