Допълнителни 106,5 млн. лв. по процедурата за малки предприятия

След като в началото на месец юли от Министерството на икономиката обявиха резултатите от оценката по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, стана ясно, че с първоначално обявения бюджет от 78 млн. лева ще бъдат финансирани 1555 проектни предложения, а още, повече от 4000 проекта, макар и успешно преминали оценката, остават в резервните списъци.

Сега с допълнително осигурения ресурс от 106,5 млн. лв. ще бъдат финансирани повече от половината предприятия от резервните списъци. Средствата ще бъдат приоритетно насочени към проектни предложения, подадени от кандидати от Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ, Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО и Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ.

Сумата от 106,5 млн. лв. се предвижда да бъде разпределена по следния начин:
– 60% за проектни предложения на малки предприятия от Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ;
– 20% за проектни предложения на малки предприятия от Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО;
– 20% за проектни предложения на малки предприятия от Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ.

Изчисленията показват, че с допълнителния финансов ресурс ще бъдат финансирани:
– всички проекти от резервния списък от Сектор C ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ;
– проектите получили поне 14 точки от Сектор I ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО;
– проектите получили поне 13 точки от Сектор G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ.

В случай че бъдат финансирани всички проектни предложения, които успешно са преминали през етапите на оценка, от приоритетните сектори (C, I, G), свободният ресурс ще бъде насочен към другите допустими по процедурата сектори, за които не достига наличното финансиране.

От Министерството на икономиката информират, че първоначално ще бъдат изпратени покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до първите одобрени 1555 кандидати.

На по-късен етап ще се пристъпи и към изпращане на покани за сключване на административни договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ до кандидатите, които ще бъдат подкрепени с осигурения допълнителен ресурс за наддоговаряне по процедурата.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни