Две покани за модернизация на МСП

Ще има втора покана за кандидатстване по схемата за „Технологична модернизация за малки и средни предприятия” през четвъртото тримесечие на тази година, заяви Жулиета Хубенова, съветник "Европейски програми проекти" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ). Нейният размер ще е 50 млн. евро. Първата покана по тази схема ще тръгне през май и също ще е на стойност от 50 млн. евро.
 

Повторна покана за набиране на проекти по процедурата за модернизация на големите предприятия обаче не се предвижда. Причината е, че само 20% от бюджета на тази приоритетна ос могат да бъдат изхарчени в подкрепа на големи компании. „Наложени са рестрикции за големите предприятия, които нямат право да се облагодетелстват от оперативната програма в същия размер като малките и средните фирми”, обясни Жулиета Хубенова.  Поради тази причина средствата, до които те ще имат достъп за технологична модернизация през тази година, ще са само 30 млн. евро, а не както се предвиждаше в Индикативната програма от януари – 40 млн. евро. Така се заделя и ресурс за отделна схемата, насочена към подобряването на енергийната ефективност, по която големите предприятия ще са допустими бенефициенти.

Предвидена е и нова схема на стойност 1 млн. евро, която ще подкрепи предприятията засегнати от икономическата криза, съобщи още Хубенова. Средствата трябва да се вложат в специализирани консултантски услуги, които могат да им помогнат на фирмите да излязат по-бързо от затрудненията.  Парите се отпускат по линия на Временната  общностна рамка за мерките за държавна помощ за подпомагане на достъпа до финансиране при настоящата финансова и икономическа криза на Европейската комисия.

Източник: Project Media   

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни