Две, вместо една, схеми за иновации

С бюджет от 10 млн. евро през Декември ще стартира прием по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“. Това стана ясно след проведения Комитет за наблюдение на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020. По схемата могат да кандидатстват фирми, които са създадени преди не повече от 3 години от датата на обявяване на приема по финансиращата програма. Ще се финансират проекти за разработка на иновативни продукти (стоки или услуги) или процеси, които попадат в обхвата на приоритетните области на ИСИС.

Това е втората схема, финансираща иновации, която е предвидено да стартира в рамките на тази година. За разлика от нея, схема „Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията“, за която вече бяха публикувани проект на документи, ще финансира проекти на фирми с повече от 3 години дейност като ще финансира етапа на внедряване на иновациите.

Информация за това кой може да кандидатства, какви разходи ще се финансират и какъв ще е размерът на безвъзмездното финансиране по схема „Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия“, може да намерите в секцията ПРЕДСТОЯЩИ ПРОГРАМИ от тук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни