Двойно повече подадени проекти по схемата за покриване на международно признати стандарти

До 30 септември 2010 г. – крайния срок за кандидатстване по схема "Покриване на международно признати стандарти" – в териториалните звена на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) са регистрирани 629 проектни предложения, като 25 проекта са подадени след изтичане на срока и няма да бъдат разглеждани.
 

Броят на проектите е два пъти по–голям от получените в приемите през 2007 г. и 2008 г. по същата схема, отчитат от Управляващия орган на ОП „Конкурентоспособност" – дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по схемата е 10 млн. евро (19 558 300 лв.). Безвъзмездното финансиране по един проект е до 150 000 лева.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни