Едва 30 са подадените проекти по схемата за стартиращи иновативни фирми

Единствената отворена схема по програма "Kонкурентоспособност" в момента е за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия. Схемата е сравнително нова за България и все още интересът към нея е сравнително слаб. Досега подадените предложения за проекти са близо 30.
 

По схемата няма краен срок и предложения могат да се подават до изчерпване на средствата, като общият индикативен бюджет по нея е 7 823 320 лева.

Поканата е насочена към стартиращи иновативни предприятия и субсидията по нея е в максималния размер – 90% от разходите по проекта. Минималната сума, за която фирмите могат да кандидатстват е 40 000 лв., а максималната – 391 166 лв.

Схемата финансира разработването на иновативни продукти до предпазарна фаза – разработване на опитен образец и регистрацията му. Нейното естествено продължение е очакваната през първото тримесечие на 2008 г. схема "Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги".

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни