Еврофинансиране за внедряване на ресурсно-ефективни технологии

Микро, малки и средни предприятия от производствения сектор на икономиката, с поне три приключени финансови години, могат да кандидатстват за финансиране на свои проекти за внедряването на нови технологии и процеси, водещи до повишаване на ресурсната ефективност и опазване на околната среда.

Крайният срок за кандидатстване е 23 април 2018

Одобрените кандидати могат да получат безвъзмедна помощ до 70% от сумата на проекта. Средствата се отпускат по схема BG16RFOP002-3.004 „Подкрепа за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите“, по ОПИК.

Подробна информация за условията за кандидатстване, може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни