„Евро програми” ЕООД се присъедини към Националната селска мрежа

Втората тематична работна група към Националната селска мрежа – «Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика» бе учредена в Министерството на земеделието и храните (МЗХ) днес. Групата има за цел да подпомага работата на потенциалните бенефициенти в селските райони и другите заинтересовани лица, чрез предоставяне на специализирана информация, консултиране, разработване на предложения и препоръки, както и организиране на срещи и дискусии на експертно ниво.
 

Тематичната работна група «Подобряване качеството на живот и разнообразяване на селската икономика» се състои от 13 постоянни членове. Това са Циталия Грозева от Сружение за насърчаване на икономическото развитие на област Ловеч, Татяна Тупарова, управител на „ПРОФИТА”, Огнян Соколов от консултантска компания „Advanced Financial Consulants”, Павлина Ветрилова от консултантстка компания „Евро програми”, Стела Димкова – ИПЖС – гр. Троян, Росен Коцев и Юлияна Цветанова от ДФЗ – РА (София област), Долорес Григорова от Фондация „С.Е.Г.А.”, Ангел Ангелов – „АДИГ ГРУП”, Илиана Филипова – Търговско-промишлена палата – Враца, Димитър Кумаров – Агенция по геодезия, картография и кадастър, Жечко Йорданов – Национална асоциация „Зелена сърница” и Сирма Комитова – СНЦ Бизнес център гр. Нови пазар.

За координатор на тематичната работна група е избран Огнян Соколов от „Advanced Financial Consulants”, а за оперативен секретар – Павлина Ветрилова от „Евро програми”. По време на днешното заседание членовете на групата взеха решение координаторът и оперативният секретар да бъдат сменяни на ротационен принцип на всеки шест месеца.
Следващото заседание на новоучредената Тематична работна група ще се проведе на 18 май 2010 г. Дотогава участниците в групата ще изработят правила за работа и ще уточнят темите, по които ще дискутират в следващите месеци.

Националната селска мрежа (НСМ) е част от Европейската мрежа за развитието на селските райони. Чрез създаването на тематични работни групи, НСМ осигурява обмен на информация и опит за добрите практики в реализирането на проекти по Програмата за развитие на селските райони, предоставя обучение на администрацията и бенефициентите, представлява интересите на членовете си на национално и международно ниво и пр.

На 19 април бе учредена тематичната работна група ЛИДЕР, а утре (27 април) в МЗХ ще бъде създадена и последната, трета тематична работна група към Националната селска мрежа – „Устойчиво и конкурентноспособно земеделие и маркетинг на земеделските продукти”.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни