Фермерите вече могат да продават директно продукцията си

Наредбата за специфични изисквания за директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход е одобрена от Европейската комисия и до седмица ще бъде публикувана в Държавен вестник. Това съобщи министърът на земеделието и храните Мирослав Найденов.
 

Какво позволява Наредбата?
Продажба на собствени продукти от фермата на крайни потребители, магазини и ресторанти – т.нар. директни доставки, както и преработката на същите тези продукти в собствени обекти за търговия на дребно на фермерите и предлагането им на краен потребител.
Директни доставки могат да се извършват на:
• Сурово краве, овче, козе, биволско мляко – от фермата и от млекомат, непастьоризирано а само охладено до 4-60 С и до 24 часа от млеконадоя.
• Пчелен мед – от пчелина и до базари, тържища, пазари и обекти за търговия на дребно.
• Яйца от кокошки и пъдпъдъци – от фермата, до обекти за търговия на дребно, собственост на фермерите, както и до общински пазари.
• Прясна и охладена морска и сладководна риба – от риболовния съд, от кейовите площадки-пристанища, от лодкостоянки, от рибовъдно стопанство, до обекти за търговия на дребно, собственост на рибарите.
• Месо от заклани във фермата домашни птици и зайци – от фермата, до обект за търговия на дребно, собственост на фермера.
• Отстрелян дивеч и месо от дивеч – от пункта за обработка, до обекти за търговия на дребно.
Кое е особеното?
• Всички обекти за търговия на дребно, които получават директни доставки, трябва да са разположени в същата административна област, в която се намира фермата. Изключения правят само отстреляния дивеч, тъй като някои ловностопански райони се намират в повече две административни области,  рибата, при която зоната на улов граничи със съседна административна област и меда, който може да се предлага в цялата страна.

Производство на продукти от фермата в обекти за търговия на дребно, собственост на фермера може да се извършва на:
• сурово мляко, произведено в собствената ферма;
• месо от домашни двукопитни животни, птици, зайци и щрауси, отгледани в собствената ферма и заклани в кланици.
• Обектите за търговия на дребно трябва да бъдат регистрирани по реда на Закона за храните, да са собственост на самите фермери и да са разположени в същата административна област, в която се намира фермата.
• Обектите за търговия на дребно могат да бъдат разположени и на територията на самата ферма.
• В обектите за търговия на дребно могат да се произвеждат всякакъв вид млечни и месни продукти, стига да са спазени изискванията по наредбата и да има осигурени необходимите условия за това.

Производителите подлежат на официален контрол от компетентните органи, както всички останали оператори за гарантиране безопасността на хранителните продукти, като за целта водят дневници, етикетират и опаковат продуктите съгласно изискванията, заложени в Наредбата.

 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни