Финансиране до 100 хил. лева за средни предприятия за справяне с последиците от епидемията

100% безвъзмездна финансова помощ в размер на 1% от нетните приходи от продажби за 2019 година на фирмата-кандидат, но не по-малко от 30 хил. и не повече от 100 хил. лева могат да получат средни предприятия по схема „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Кандидатите трябва да са регистрирани преди 01.01.2019 г. и да имат нетни приходи от продажби за 2019 г. поне 3 млн. лева. Те трябва да са регистрирали спад поне 20% в оборота за един от календарните месеци в периода от 01.02.2020 г. до месеца, предхождащ месеца на кандидатстване спрямо средния месечен оборот през 2019 г..

Проекти могат да подават предприятия от всички сектори на икономиката, но има дейности, които няма да са допустими за финансиране. Това са земеделски дейности, дейности, свързани с преработватка на земеделски и горски продукти, дейности за отглеждане или преработка на аквакултури, дейности, попадащи в сектор К „Финансови и застрахователни дейности“.

Допустими за финансиране са разходи, необходими за преодоляване на недостига на средства или липса на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19, в това число: за суровини, материали и консумативи; за външни услуги (вкл. режийни разходи); за персонал (вкл. разходи за възнаграждения и разходите за осигурителните и здравни вноски за сметка на работодателя).

Планирано е схемата да бъде отворена за кандидатстване на 12 юни. Средствата ще се разпределят на принципа първи подал, първи финансиран, до изчерпване на общия бюджет.

Ако желаете да се възползвате от представената програма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД ще Ви съдействаме за кандидатстването като подготвим необходимите документи. За целта попълнете формата за обратна връзка. Ще се свържем с Вас по имейл или телефон в рамките на един работен ден. Ако междувременно имате въпроси, позвънете ни на телефон 0887 63 41 23.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder

 

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни