10

декември

2007

Финансиране за фирмите от туризма, строителството и производството на облекла

20 млн. лева са предвидени по ОП «Развитие на човешките ресурси» за фирмите от трите бранша.

Средствата ще бъдат отпускани за организарани на курсове. Трите бранша не са избрани случайно. Въпреки, че във всички сектори на икономиката има недостик за работна ръка, от министерството на труда отчитат, че най-много заявки от бюрата по труда има за точно тези три сектора.