Финансиране за прекратяване на риболовна дейност

От 29 декември стартира приема на заявления за кандидатстване по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от приоритетна ос № 1 „Мерки за приспособяване на българския риболовен флот” на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” /2007-2013/ г.
Ще се подпомагат проекти, допринасящи за изпълнението на целта на мярката: приспособяване риболовното усилие на българския риболовен флот в съответствие с наличните и достъпни ресурси и съобразно капацитета на риболовния флот чрез нарязване  на риболовни кораби за скрап, пренасочване на риболовни кораби за извършване на дейности, различни от риболов (за нуждите на туризма, за създаване на кораб-музей, за обучение или пренасочване на риболовния кораб за създаване на изкуствени рифове).
Повече информация за условията за кандидатстване по схемата може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни