Финансирани Сектори

3 април 2016

От менюто вдясно, изберете дейността, която развива или ще развива в бъдеще фирмата Ви, за да направите бърза справка по коя програма може да кандидатствате за финансирането й. Това са първоначални насоки. В случай, че Вашето предприятие не попада в нито един от разгледаните сектори, моля не се колебайте да се свържете с нас, за да предоставим допълнителни разяснения.