Хоризонт 2020

Инструмент за МСП

Европейската комисия, чрез програмата Хоризонт 2020, финансира европейски микро, малки и средни предприятия, желаещи да реализират своите най-иновативни идеи в някоя от следните области: