Пробивна, революционна иновация

Бюджет: 126 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Дефиниция: Пробивната иновация включва всякаква иновативна концепция, продукт или услуга, която създава нов пазар чрез въвеждането на нови правила, ценности и модели, които в крайна сметка пробиват и/или надминават съществуващите пазари, като заместват по-ранни технологии и сдружения. В книгата си „Стратегията „Син океан” В. Чан Ким и Р. Мобьорно защитават тезата, че една организация трябва да създава ново търсене в неоспорвано пазарно пространство, или „син океан”, вместо да се състезава с други доставчици във вече съществуваща индустрия.

Исторически примери за пробивна иновация: джобния калкулатор, дигиталната фотография, мобилният телефон, универсалните магазини, Макдоналдс, електронната поща, Скайп, микрофинансовите услуги и т.н.

Как мога да проверя дали иновацията ми е революционна?
(лакмус тест, извадка от „Дилемата на иноватора” на Клейтън Кристенсен, състоящ се от 3 групи въпроси):

1) Идеята има ли пробивен потенциал?
Съществува ли голяма група от хора, които исторически не са можели да се възползват от услугата или продукта, поради липса на достъп или достатъчно средства?
Трябва ли потребителите да достигнат неудобно или централизирано място, за да получат достъп до услугата или продукта?

2) Идеята има ли потенциал да пробие на долния сегмент на пазара?
Съществуват ли потребители от долния сегмент на пазара, които биха купили добре функциониращи, но далеч по-евтини продукти?
Може ли да бъде разработен бизнес модел, който да позволява привлекателни печалби чрез промоционални цени?

3) Идеята пробивна ли е що се отнася до утвърдените оператори на пазара?
Би ли била идеята пробивна за някои утвърдени компании, но предлагаща подобрения за други?

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни