Иновации за растеж на „синята” икономика

Бюджет: 19.5 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Хоризонт 2020 оказва финансова подкрепа на малки и средни предприятия за разработката на иновативни решения в областите на морските биотехнологии и секторите на рибарството и аквакултурите с фокус върху пазарно ориентираните дейности и развитието на потенциала за растеж и интернационализация.

МСП могат да допринесат значително за развитието на следните области:

1. Морските биотехнологии

Биотехнологиите, използващи морски живи организми, биологични системи или техни производни за създаването или модифицирането на продукти или процеси, намират широко приложение в медицината и производството на горива. Непълното изследване на подводния свят непрекъснато позволява нови открития и съответно отваря нови възможности за оценяване на капацитета на морските организми за развитието на „синята” икономика. За пълно възползване от тези възможности е нужна комбинация от фундаментални изследвания на морския живот и приложни изследвания на възможните приложения в индустрията – рисковани за финансиране дейности с ниска вероятност за успех, но с високо възнаграждение в случай на успех.

2. Рибарството

3. Морските и сладководните аквакултури

Секторът на аквакултурите притежава потенциал за растеж чрез предоставяне на по-качествени стоки на потребителите, желаещи да изберат пресни, надеждни продукти, включително тези, произведени по устойчив и биологичен начин.
Потенциалът за растеж може да бъде отключен например чрез отглеждане на нови видове или разполагане още по-навътре в морето. Финансират се и проекти с дейности по производството и преработката на храни и фураж за аквакултурни животни.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни