Инвестиции в МСП, разработващи биотехнологии

Бюджет: 15 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” финансира малки и средни предприятия, извършващи изследвания в областта на биотехнологиите. Това са фирми с добре развита изследователска дейност, но със затруднения в комерсиализацията на разработваните от тях продукти поради продължителността на прехода между ранното им технологично развитие до въвеждането им на пазара.

Биотехнологиите намират широко приложение в различни сектори:

1. Здравеопазване и фармацевтика.

Биотехнологиите са довели до откриването и разработката на лекарства, терапии, диагностика и ваксини от ново поколение. Биотехнологични открития са позволили създаването на нови лекарства за лечение на заболявания на растежа, метаболитни заболявания, множествена склероза, ревматоиден артрит, рак и болестта на Алцхаймер.

2. Земеделие, животновъдство, ветеринарни продукти и аквакултури.

В тези области биотехнологиите крият потенциала да подобрят фуража, ваксините за животни, както и диагностиката на заболявания като шап и салмонела. Те позволяват и упоребата на ензими за по-ефективно обработване на храната, както и позволяват отглеждането на растения да съответства по-добре на желаните характеристики.

3. В индустриални процеси и производство.

Биотехнологиите позволяват употребата на ензими в производството на перилни препарати, целулоза и хартия, текстил и биомаса. Чрез използването на ферментация и ензимна катализа вместо на традиционен химичен синтез, може да се постигне по-висока ефективност на производствения процес и намаляване на потреблението на енергия и вода, което води до снижаване на отделянето на токсични отпадъци.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни