Подкрепа за проучване на високоиновативни и интелигентни концепции за транспорт и мобилност

Бюджет: 118.8 милиона евро

Програмата „Хоризонт 2020” финансира иновации от МСП, които да подсигурят способността на европейския транспорт да доставя най-добрите продукти и услуги в оптимално време и на оптимална цена, за да запази лидерските си позиции, да създава нови работни места и да се справи с проблемите на околната среда и мобилността.

Подходящи за финансиране са и дейности по развитието на нови услуги и/или продукти, процеси, технологии, системи, които допринасят за постигането на следните цели:

1. Ресурноефективен транспорт, съобразен с околната среда:

 • Създаване на по-чисти и по-тихи въздухоплавателни и превозни средства и плавателни съдове, което ще подобри екологичните показатели и ще намали възприемания шум и вибрации;
 • Разработване на интелигентно оборудване, инфраструктури и услуги за оптимизиране на транспортните операции и намаляване на потреблението на ресурси. Ударението ще бъде поставено върху решенията за ефективно планиране, проектиране, използване и управление на летища, пристанища, логистични платформи и наземни транспортни инфраструктури, както и върху автономни и ефикасни системи за поддръжка, наблюдение и инспектиране. С цел повишаване на капацитета ще се възприемат нови политики, бизнес модели, концепции, технологии и ИТ решения;
 • Подобряване на транспорта и мобилността в градските райони: нови концепции за мобилност, организация на транспорта, модели за мултимодална достъпност, логистика, осигуряване на новаторски превозни средства и обществени услуги в градовете и планиране на решения, които ще допринесат за намаляване на задръстванията, замърсяването на въздуха и шума, както и за подобряване на ефикасността на градския транспорт. Следва да се разработят варианти за обществен и немоторизиран транспорт, както и други ресурсно ефективни форми на превоз на пътници и товари, които да се превърнат в реална алтернатива на използването на частни моторни превозни средства, подкрепени от по-широкото използване на интелигентни транспортни системи, както и от новаторско управление на търсенето и предлагането;
 • Развитие и въвеждане на нови и устойчиви горива и задвижващи системи без употребата на въглероден диоксид;
 • Оптимизиране на работата на мултимодални логистични вериги чрез по-широко използване на енергийно ефективни режими.


2. По-добра мобилност, по-малко задръствания, повече безопасност и сигурност:

 • Значително намаляване на задръстванията чрез прилагана на интелигентна, мултимодална и напълно интермодална транспортна система „от врата на врата” и чрез избягването на ненужното използване на транспорт. Това изисква по-добра интеграция между различните видове транспорт и транспортни операции и услуги;
 • Значителни подобрения в мобилността на хората и товарите чрез разработване, демонстрационни дейности и широко използване на интелигентни транспортни приложения и системи за управление. Допустими ще бъдат нови приложения за позициониране, навигация и съгласуване;
 • Разработване на нови концепции за товарния транспорт и логистиката;
 • Намаляване на броя на ПТП и смъртните случаи – чрез решаване на въпроси, присъщи за организацията, управлението и наблюднието на резултатите и риска в транспортните системи и чрез фокусиране върху проектирането, производството и експлоатацията на въздухоплавателни и превозни средства, плавателни съдове, инфраструктури и терминали;
 • Увеличаване на ефикасността на транспортното и инфраструктурното ползване с помощта на информационни системи и пазарно базирани решения.


3. Водеща роля на европейския транспортен сектор

 • Разработване на следващото поколение транспортни средства;
 • Интелигентни бордови системи за контрол;
 • Усъвършенствани производствени процеси;
 • Проучване на изцяло нови концепции за транспорт.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни