Ускоряване на навлизането на нанотехнологии, авангардни материали и усъвършенствани технологии за производство и преработка от МСП

Бюджет: 67,2 милиона евро (2016 – 2017 г.)

Програмата „Хоризонт 2020” инвестира в малки и средни предприятия, които създават добавена стойност чрез съчетаване на научните достижения с практиката, позволявайки развиването на недокрай използвания потенциал в следните области:

1. Нанотехнологии

Цели се въвеждането на леки, мултифункционални, икономични и щадящи околната среда нано- продукти с различно практическо приложение, като мащабът на лабораторните опити се увеличи до индустриално ниво и се демонстрира жизнеспособността на различни технологии за производство.

2. Авангардни материали

Изследването в тази област може да се занимава с различен тип материали (биоматериали, метали, полимери), в различна индустрия (например металургия или химия) и с различно приложение (например енергетика, здравеопазване, транспорт).

3. Усъвършенствани технологии за производство и преработка.

МСП трябва да развиват и модернизират производствените си процеси. Насърчават се новите инженерни подходи, използващи нанотехнологии, гъвкаво производство, стимулиращи условия на работното място, интелигентна среда и чиста обработка.

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни