Минал прием

Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството – BG16RFOP002-2.039

Краен срок за кандидатстване: 31.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.039 трябва да се изпълняват на територията на община Балчик или община Генерал Тошево

Капацитет за растеж на МСП – BG16RFOP002-2.025

Краен срок за кандидатстване: 28.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.025 трябва да се изпълняват на територията на община Свиленград

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.047

Краен срок за кандидатстване: 10.10.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.047 трябва да се изпълняват на територията на община Бяла слатина

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.042

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.042 трябва да се изпълняват на територията на общините Тутракан и Сливо поле

Насърчаване на предприемачеството – BG16RFOP002-2.048

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.048 трябва да се изпълняват на територията на община Марица

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.043

Краен срок за кандидатстване: 27.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.043 трябва да се изпълняват на територията на общините Радомир и Земен

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.032

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.032 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.050

Краен срок за кандидатстване: 12.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.050 трябва да се изпълняват на територията на общините Белово, Септември или Велинград

Подобряване на производствения капацитет в МСП – BG16RFOP002-2.045

Краен срок за кандидатстване: 30.11.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.045 трябва да се изпълняват на територията на община Куклен (всички населени места) и населените места от община Асеновград (без административния център)

Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП – BG16RFOP002-2.044

Краен срок за кандидатстване: 31.12.2019 г.

Териториален обхват: Проектите по схема BG16RFOP002-2.044 трябва да се изпълняват на територията на общините Балчик и Генерал Тошево