Минал прием

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване - 28.10.2016 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)