Минал прием

Схема „Технологична модернизация в предприятията”, ОП КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ

Крайният срок за подаване на предложения е 22 януари 2008г., 16.00 часа.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са насочени към модернизация на технологичното оборудване, свързано с разширяване дейността на предприятията и повишаване на конкурентноспособността им, включително подкрепа за продуктова или процесова иновация.

Размер на безвъзмездната финансова помощ - от 50 хил. лв. до 2 млн. лв.

Схема Енергийна ефективност в МСП

Краен срок за кандидатстване - 28.10.2016 г.

Бюджет: 90 млн.евро (176 024 700 лв.)