Дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж

Период за прием на проекти: Предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 291 166 000 лева

Основна цел: Осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Безвъзмездното финансиране ще покрива на 80% инвестициите по проекта

Кой може да кандидатства: Допустими за кандидатстване за микро, малки и средни предприятия

Предстои разработване на конкретните параметри за предоставяне на подкрепа по процедурата.

Ако кандидатстването по процедура „Дигитализация, възстановяване и потенциал за растеж“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right