Възстановяване и потенциал за растеж

Индикативен старт на процедурата: предстои да бъде обявен

Бюджет на процедурата: 291 166 000 лева

Основна цел: Осигуряване на подкрепа за възстановяване и растеж на МСП чрез насърчаване използването на информационни и комуникационни технологии и услуги.

Безвъзмездното финансиране ще покрива на 80% инвестициите по проекта

Кой може да кандидатства
Допустими за кандидатстване за микро, малки и средни предприятия, осъществявали икономическа дейност през 2017, 2018 и 2019г. Предвижда се изискване за минимален реализиран общ оборот за различните категории предприятия.

Предстои разработване на конкретните параметри за предоставяне на подкрепа по процедурата.

Безвъзмездно финансиране
• 80% от допустимите разходи по проекта
• минимален размер на БФП – 10 000 лева
• максимален размер на БФП – за микро предприятия – 100 000 лв.; малки предприятия– 150 000 лв.; средни предприятия – 250 000 лв.

Допустими дейности:
Инвестиции за възстановяване и растеж:
– Производствени инвестиции, необходими за преодоляване на трудностите свързани с стари технологии, високи разходи и ниско качество на продуктите/услугите;
– Инвестиции за възстановяване и растеж, вкл. за интернационализация на дейността на предприятието;
– Инвестиции в технологии за подобряване опазването на околната среда;
– Въвеждане на възобновяеми източници на енергия за отопление и охлаждане за собствено потребление.

Допустими разходи
– Дълготрайни активи;
– Оборотни средства.

Ако кандидатстването по процедура „Възстановяване и потенциал за растеж“ представлява интерес за Вашата фирма, ние от консултантска фирма „Евро програми“ ЕООД можем да Ви съдействаме, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим финалния отчет включващ техническа и финансова част за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
reCaptcha v3
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right