Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите

Очакван старт на прием на проекти: септември 2023
Бюджет: 117 500 000 лева

Допустими кандидати:
1) Кандидати, които са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите или са еквивалентно лице по смисъла на законодателството на държава-членка на Европейското икономическо пространство;
2) Кандидати, които са микро, малки и средни предприятия;
3) Кандидати, които имат минимум три приключени финансови години (2022, 2021 и 2020 г.);
4) Да са семейни предприятия или предприятия от творческите индустрии или занаятите.

Допустими за финансиране са разходи за:
• Закупуване и въвеждане в експлоатация (доставка, монтиране и първоначално изпитване) на машини, съоръжения и оборудване, представляващи дълготрайни материални активи.

Безвъзмездно финансиране
• % на безвъзмездната помощ – 50%
• минимална сума на безвъзмездната помощ – 50 хил. лв.;
• максимална сума на безвъзмездната помощ – 150 хил. лв.

Ако кандидатстването по схема „Подобряване на производствения капацитет на семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни