Семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите