Адаптирана работна среда

Очакван старт на прием на проекти: Септември 2023 г.
Бюджет: 100 000 000 лева

Цел
Подкрепа за предприятия в прехода към климатично неутрална икономика, нови модели на работа, здравословна и безопасна работна среда.

Допустими кандидати
Микро, малки, средни и големи предприятия

Дейности, допустими за финансиране
– Прилагане на „зелени“ модели на работа и организация на труда
– Психологическа подкрепа за „прегряване“ (burnout) или ефектите от Ковид 19 върху менталното здраве
– Осигуряване на лични и колективни предпазни средства за работа
– Подобряване на социалния климат – места за отдих, рехабилитация, спорт, места за хранене и др.

Безвъзмездно финансиране
– % на безвъзмездната помощ – 100% за микро, малки, средни и 80% за големи предприятия
– минимална сума на безвъзмездната помощ – 50 000 лв.
– максимална сума на безвъзмездната помощ – 391 166 лв.

Ако кандидатстването по схема „Адаптирана работна среда“ представлява интерес за Вас, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да Ви информираме своевременно за датата, на която ще започне приемът и за методологията и критериите за подбор на проекти.
2. Да проверим дали фирмата Ви е допустима за финансиране по схемата.
3. Да подготвим Формуляра за кандидатстване и декларациите, които се внасят за оценка.
4. Да подадем проекта с наш електронен подпис през системата ИСУН

На етап изпълнение на проекта
5. Да подготвим междинните и финалния отчети за доказване целевото разходване на отпуснатите средства.

Ако нашите услуги представляват интерес за Вас, попълнете формата за обратна връзка. Ще Ви изпратим допълнителна информация по имейл.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right

Зелени работни места

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни