Нови умения

Очакван старт на прием на проекти: юни 2024

Бюджет: 50 млн. лв.

Цел: Да се подпомогне заетите лица, като се предприемат превантивни действия, включващи предоставяне на възможности за квалификация, преквалификация и придобиване на нови умения с цел адаптиране към съвременните изисквани на работодателите. Повишаване адекватността и уменията на служителите, съобразно актуалните нужди на бизнеса води до увеличаване производителността на труда, създаване на условия за устойчива заетост и оси.

Кой може да кандидатства с проекти?
Търговци по смисъла на Търговския закон

Какви дейности могат да се финансират?
1. Предоставяне на обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация /но не по-висока от трета квалификационна степен/ на лица от целевите групи, съобразено с индивидуалните характеристики на лицето и спецификата на работното място.
2. Подкрепа на работното място чрез ментор за преназначени служители на други длъжности при същия работодател, с максимален период до 6 месеца.
3. Специфични обучения, свързани с работното място, в т.ч. за придобиване на специфични дигитални умения, обучения към управленски персонал за надграждане на бизнес умения, насочени вкл. към кръговата икономика и зеления преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и безотпадни процеси и технологии и др.
4. Обучения за придобиване на „меки“ умения (в рамките на КК 2, КК 3, КК 5 и КК 7).

Финансиране за един проект
Интензитетът на помощта за разходи, свързани с предоставяне на обучения по професионална квалификация, специфични обучения и обучения чрез ментори не надхвърля 50% от допустимите разходи.

Интензитетът на помощта може да бъде увеличен/но не-повече от максималния интензитет на помощта от 70%/, както следва:
– с 10 процентни пункта, ако обучението се предлага на работещи с увреждания или работещи в неравностойно положение
– с 10 процентни пункта, ако помощта се предоставя на средни предприятия, и
– с 20 процентни пункта, ако помощта се предоставя на микро и малки предприятия

Допустими целеви групи (обучаеми) по настоящата процедура са:

Заети лица (наети на трудов договор или самостоятелно наети) в микро, малки, средни и големи предприятия. Лица наети на граждански договор не попадат в допустимата целева група.

Ако кандидатстването по схема „Нови умения“ представлява интерес за Вашата компания, ние от „Евро програми” ЕООД можем да Ви съдействаме за това, като Ви предоставим следните услуги:

На етап кандидатстване
1. Да направим лична подробна консултация, в рамките на която да Ви запознаем в детайли с условията и процедурата за кандидатстване по програмата
2. Да оценим потенциала на предприятието ви да се пребори за безвъзмездно финансиране като направим предварителна оценка/прогноза за броя на точките, които може да получи проектът, съобразно публикуваните критерии за оценка по схемата.
3. Да подготвим Формуляр за кандидатстване, Бюджета по проекта и Декларациите, които се внасят за оценка.

На етап изпълнение на проекта
4. Да организираме процедурите за избор на доставчици по проекта.
5. Да подготвим междинните и финалния отчети и заявките за изплащане на финансовата помощ.

За подробна консултация и разработка на проекти по процедура „Нови умения“, може да се свържете с нас на телефон 0887 63 41 23, 0878 21 16 50 или e-mail: office@evroprogrami.com

 

ФИНАНСИРАЩИ ПРОГРАМИ

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни