Минал прием

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.421

Краен срок за кандидаттсване: 20 Ноември 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Луковит и Роман

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.323

Краен срок за кандидатстване: 22.10.2020 г. 17:00 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Стамболово (всички населени места) и 54 села от община Кърджали (Бащино, Бели пласт, Болярци, Бяла поляна, Бялка, Висока поляна, Гняздово, Горна крепост, Гъсково, Добриново, Долище, Долна крепост, Иванци, Жинзифово, Звиница, Зимзелен, Звезделина, Звезден, Калоянци, Кокиче, Конево, Крин, Люляково, Майсторово, Миладиново, Мост, Мургово, Мъдрец, Невестино, Орешница, Панчево, Перперек, Повет, Пропаст, Рудина, Рани лист, Седловина, Сестринско, Скалище, Соколяне, Страхил войвода, Стремово, Стремци, Сватбаре, Солище, Скърбино, Сипей, Татково, Три могили, Черешица, Черньовци, Чифлик, Широко поле и Ястреб)

Мярка 6.4. Инвестиционна подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.422

Краен срок за кандидатстване: 04.09.2020 г. 17:00 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Костинброд и Своге

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.351

Краен срок за подаване на проекти: 30.06.2020 г. 17:00 ч.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Дряново и Трявна

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.370

Краен срок за кандидатстване: 30.09.2020 г.

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Самоков

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-BG06RDNP001-19.314

Период за прием на проекти: 23 Септември - 6 Ноември 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности – BG06RDNP001-19.230

Краен срок за кандидатстване: 28 Януари 2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Свиленград

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Краен срок за кандидатстване: 13.12.2020

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на общините Долни Чифлик и Бяла

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Хисаря

Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

Период за прием на проекти: до 18 януари 2021

Териториален обхват: Проектите трябва да се изпълняват на територията на община Раковски