Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятията (Ваучерна схема)

Схемата за подкрепа на трансфера на знания към предприятия е насочена към реализиране на дейности за предоставяне на технологични знания от висши училища и научни организации („доставчици на знания”) към предприятия, с цел да се стимулира връзката между науката и бизнеса. 

Предприятието, което кандидатства, трябва да е регистриран в България търговец по смисъла на Търговския закон и да е микро, малко или средно по смисъла на Закона за малките и средните предприятия.
 
За финансиране по схемата се допускат проекти, насочени към решаване на определен проблем с приложен характер чрез придобиването на знания, свързани с иновация на продукти, процеси и услуги. По схемата се финансират само разходи за консултантски услуги, предоставяни от доставчика на знание на предприятието-бенефициент.
 
Заявленията за участие се подават в регионалните офиси на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Плевен, Пловдив, Русе, Стара Загора и в София (пл.Света Неделя № 1).
 
Крайният срок за подаване на заявленията е 16.00 часа на 29 април 2008 г.
 
Заявление за участие в схемата може да изтеглите оттук .
 
Правила за реализиране на Финансова схема за подкрепа на трансфера на знания към предприятия (Ваучерна схема).
 
Въпросите си във връзка със схемата може да изпращате до Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия на e-mail: izgrev@sme.government.bg

Етикети

Подобни статии (по етикети)

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни