Фирми от производството, строителството и хотелиерството могат да обучат заети и безработни

В срок до 7 март 2017 г. е отворена за кандидатстване схема „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятия с променлив интензитет на дейността“. Схемата е предназначена за фирми от производството, строителството и туристическия сектор, и има за цел да им предостави финансиране, с което да обучат безработни и собствени служители, като по този начин спомогне за преодоляване на проблема с недостига на квалифицирани кадри в посочените сектори.

Общият бюджет на приема е 30 млн. лв., като фирмите могат да получат 100% безвъзмездна помощ за проектите си. Минималният размер на проектите е 20 хил. лв., а максималния – 391 хил. лв..

Финансирането по програмата покрива разходите за обучения за придобиване и повишаване на професионална квалификация, а също и за обучения за придобиване на т. нар „ключови компетентности“ каквито са компютърните умения, изучаване на чужди езици и граждански компетентности. Максималната сума за обучение на един обучаем не може да надхвърля 2500 лв.. Програмата покрива и разходите за стипендии в размер на 10-15 лв./ден за всеки обучаем.

Фирмите, които желаят да кандидатстват, трябва да имат предвид, че безработните лица между 30 и 54 г. следва да представляват поне 50% от участниците в проекта. Също така, след приключване на обученията, работодателят е длъжен да осигури заетост на минимум 25% от обучените безработни лица за период не по-малко от 3 месеца.

Подробни условия за кандидатстване по представената схема може да намерите в секцията ТЕКУЩИ ПРОГРАМИ.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни