Фонд „Земеделие” изплати 27.8 млн. лв. по проекти на млади фермери

Държавен фонд „Земеделие” изплати 27.8 млн. лв. на млади фермери по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. На 19 януари бяха преведени субсидии по общо 569 проекта по Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери” по програмата. Така общо изплатените проекти по „Млад фермер” към днешна дата са 2049 за 63.8 млн. лв.
 

По други 860 проекта със сключени договори по мярката, приключиха задължителните проверки на място, извършвани от Техническия инспекторат на Разплащателната агенция. В част от тях има констатирани несъответствия с първоначално поетите ангажименти по договор от страна на кандидатите, поради което 11 проекта са анулирани и няма да бъдат платени.

За периода септември – декември експертите на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция успяха да разгледат всички оставащи необработени 3037 проекта по „Млад Фермер”. Общата стойност на тези проекти възлиза на 147.5 млн. лв. От тях са сключени договори по 1605 проекта, а за останалите 1432 до края на февруари предстои подписване за финансиране с кандидатите. С това договорирането по мярка „Млад Фермер” по ПРСР приключва. Нейният общ бюджет за целия период 2007-2013 г., който с одобрените и договорирани през септември и декември проекти ще бъде изцяло изчерпан, възлиза на 200.3 млн. лв.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни