Фонд Земеделие рефинансира заеми за техника

Подпомагат се земеделци, за които не е стигнала евросубсидията по мярка 121
 

Държавен фонд Земеделие (ДФЗ) ще рефинансира кредити за покупка на агротехника на фермери, които заради липса на бюджет не са успели да получат финансиране по Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Това съобщиха от разплащателната агенция.

„Подготвят се споразумения с търговските банки и до края на седмицата фондът ще сключи договор с всяка една от тях, която има интерес да участва в схемата”, обяви изпълнителният директор на ДФЗ Калина Илиева. Покана е отправена към всички 24 търговски банки, членуващи в Асоциацията на банките в България.
 
Само до края на 2010 г. ще се рефинансират отпуснатите кредити на фермери, които вече са си закупили земеделска техника, след като са кандидатствали с проекти по Мярка 121 от ПРСР. “За тази цел се осигуряват 40 млн. лв. чрез преразпределяне на бюджета на фонд Земеделие за тази година”, посочи Калина Илиева. Решението се взима след редица дискусии на различни нива с представителите на браншовите организации в земеделския сектор.
 
Бюджетът от 500 млн. лв. по тази мярка за инвестиции в техника е планиран за целия период до 2013г., но вече е изчерпан заради големия интерес. Така някои кандидати са си закупили земеделската техника по Мярка 121 чрез кредити и сега ДФЗ ще ги рефинансира. „За да подпомогнем фермерите, които в условия на финансова и икономическа криза са теглили кредити за покупката на техника, но няма да получат европейска помощ за нея, взехме решението да рефинансираме тези заеми”, изтъкна Калина Илиева.
 
Процедурата, по която ще това е утвърдена от Управителния съвет на ДФЗ. Тя предвижда банките да разсрочват изтеглени заеми за вече закупена земеделска техника по Мярка 121 от ПРСР при 9% лихва. Сроковете за погасяване на кредитите ще могат да се удължават до 24 или 72 месеца в зависимост от периода, за който са отпуснати първоначално.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни