Фонд „Земеделие” ще приема проекти за някои от дейностите по ПРСР до 19 юли включително

Държавен фонд “Земеделие” уведомява всички кандидати по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., че във връзка с изтичането на приема на заявления на 18 юли за някой от дейностите по отделните мерки, проекти ще могат да се подават до края на работния ден в понеделник – 19 юли включително. За улеснение на кандидатите по програмата в областните дирекции на ДФ ”Земеделие” ще бъдат осигурени екипи от дежурни експерти, които ще работят и през почивните дни.
 

Припомняме, че на 18 юли изтича срокът за подаване на проекти за определени дейности по Мерки 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. След тази дата трите мерки остават отворени до 15 август, но само за прием на проектни предложения, които предвиждат инвестиции, свързани с новите предизвикателства по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ).
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни