14

юли

2010

Фонд „Земеделие” ще приема проекти за някои от дейностите по ПРСР до 19 юли включително

Държавен фонд “Земеделие” уведомява всички кандидати по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г., че във връзка с изтичането на приема на заявления на 18 юли за някой от дейностите по отделните мерки, проекти ще могат да се подават до края на работния ден в понеделник – 19 юли включително. За улеснение на кандидатите по програмата в областните дирекции на ДФ ”Земеделие” ще бъдат осигурени екипи от дежурни експерти, които ще работят и през почивните дни.
 

Припомняме, че на 18 юли изтича срокът за подаване на проекти за определени дейности по Мерки 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”, 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”. След тази дата трите мерки остават отворени до 15 август, но само за прием на проектни предложения, които предвиждат инвестиции, свързани с новите предизвикателства по линия на Европейския план за икономическо възстановяване (ЕПИВ).