График на предстоящите схеми по Оперативна програма „Конкурентоспособност” за 2008 г.

Само преди две седмици (22 януари) приключи подаването на проекти по схема «Технологична модернизация в предприятията». Фирмите, които сега не успяха да се включат, могат да го направят през третото тримесечие на настоящата година, когато схемата отново ще бъде отворена за кандидатстване.

Останалите схеми по ОП «Конкурентоспособност», които ще стартират  през 2008 г. са:

Схема „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги”
Ще бъде отворена за кандидатстване през първо тримесечие 2008 г.

Схема „Въвеждане на възобновяеми енергийни източници в предприятията”  
Ще бъде отворена за кандидатстване през трето тримесечие на 2008 г.

Схема „Въвеждане на енергоспестяващи технологии в предприятията”   
Ще бъде отворена за кандидатстване през четвърто тримесечие на 2008 г.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни