График за оценка на проектите по схема „Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2“

За 2009 г. се предвижда да бъдат свикани общо 6 сесии на Оценителна комисия за подбор и оценка на проектни предложения по схема "Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 2".
 

Проектни предложения, подадени до 27 февруари 2009 г. включително, ще бъдат оценени от Оценителната комисия, чиято сесия ще бъде свикана на 23 март 2009 г.

Проектни предложения, подадени в периода 28 февруари 2009 г. – 17 април 2009 г. включително, ще бъдат оценени от Оценителната комисия, чиято сесия ще бъде свикана на 11 май 2009 г.

Проектни предложения, подадени в периода 18 април 2009 г. – 5 юни 2009 г. включително, ще бъдат оценени от Оценителната комисия, чиято сесия ще бъде свикана на 29 юни 2009 г.

Проектни предложения, подадени в периода 6 юни 2009 г. – 7 август 2009 г. включително, ще бъдат оценени от Оценителната комисия, чиято сесия ще бъде свикана на 31 август 2009 г.

Проектни предложения, подадени в периода 8 август 2009 г. – 18 септември 2009 г. включително, ще бъдат оценени от Оценителната комисия, чиято сесия ще бъде свикана на 12 октомври 2009 г.

Проектни предложения, подадени в периода 19 септември 2009 г. – 30 октомври 2009 г. включително, ще бъдат оценени от Оценителната комисия, чиято сесия ще бъде свикана на 16 ноември 2009 г.

Проектни предложения постъпили след 30 октомври 2009 г. ще бъдат оценявани в сесия на оценителната комисия, която ще се сформира в началото на 2010 г.

В срок до 30 работни дни след като получи доклада на оценителната комисия от оценката на подадените проектни предложения, подадени към съответния цикъл (сесия), се взема мотивирано решение за одобряване на подадените проектни предложения.

В срок от 30 работни дни от издаването на решението за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ одобрените и неодобрените кандидати се уведомяват писмено, като при неодобрение се посочват основанията за отхвърляне на проектните предложения.

28 февруари 2010 г., 17:30 часа, е последна дата за подаване на проектни предложения по схемата.

Договарящия орган може да спре приемането на проекти преди посочената последна дата при изчерпване на финансовите средства от предвидения бюджет.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни