26

август

2008

График за оценяване на подадените проекти по мярка 112 и мярка 121

992 са подадените заявления за подпомагане по мярка „Модернизиране на земеделските стопанства, а 1 241 са кандидатите по мярка „Създаване на стопанства на млади фермери“ към 15 август т.г.

През настоящия месец бяха проведени първите две заседания на комисията по оценка на проектите. На първото са били разгледани 106 заявления за подпомагане с обща инвестиционна стойност около 65.2 млн. лв. лв. и общ размер на субсидията – 33.5 млн. лв., а на второто заседание – 102 заявления с обща инвестиционна стойност над 89. 9 млн. лв.

Бъдещите заседания, на които ще се разглеждат и одобряват заявления за подпомагане са както следва:

• В началото на септември за заявленията, подадени от 16 май до 15 юни
• В края на септември за заявленията, подадени от 16 юни до 15 юли
• В края на октомври за заявленията, подадени от 16 юли до 15 август