График за прием по схемите по ОП Конкурентоспособност за 2011 г.

От Министерството на икономиката, които са управляващ орган на Оперативна програма "Конкурентоспособност", публикуваха Индикативната годишна работна програма за 2011 г.
 

Програмата предвижда обявяване на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на обща стойност близо 800 млн. лв. От тях 176 млн. лв. са предвидени за развитие на научноизследователска и развойна дейност от предприятията, изграждане на технологични паркове, развитие на приложните изследвания в българските изследователските организации и създаване на иновационна мрежа.

Ресурс от малко повече от 500 млн. лв. ще бъдат предоставени на бизнеса за технологична модернизация, покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление, създаване на регионални бизнес инкубатори, и така очакваните от бизнеса процедури за въвеждане на енергоспестяващи технологии и възобновяеми енергийни източници.

Институционалните бенефициенти на програмата ще могат да се възползват от предвидените 96 млн. лв. за укрепване на международните пазарни позиции на българската икономика.

Годишната работна програма, може да изтеглите оттук .

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни