Информационни дни по обявените четири схеми по ОП Конкурентноспособност

От 16.10.2008 г. до 07.11.2008 г. в 14 града на страната ще се проведат информационни дни по обявените четири процедури за подбор на проекти на Оперативната програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г.


Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по:

• Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-1.1.02 „Подкрепа за внедряване в производството на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“;
• Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.04 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“;
• Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.05 „Технологична модернизация в големи предприятия“;
• Процедура за подбор на проекти: BG161PO003-2.1.03 „Покриване на международно признати стандарти“.

Лектори ще бъдат експерти от Управляващия орган на Оперативна програма „Конкурентоспособност“ – Дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, Министерството на икономиката и енергетиката, и експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено на Оперативната програма.

Информационните дни ще се проведат както следва:

16.10.08 – четвъртък, 10.00 – 15.00 ч., Враца, Конферентна зала на Търговско-Промишлена палата – Културен дом, ет. 2 , пл. „Христо Ботев“
17.10.08 – петък, 10.00 – 15.00 ч., Плевен, Областна администрация зала „Плевен“, пл.“Възраждане“ № 1
20.10.08 – понеделник, 10.00 – 15.00 ч., Варна, Община Варна, Пленарна зала, бул. „Осми приморски полк“ № 43
21.10.08 – вторник, 10.00 – 15.00 ч., Търговище, Община Търговище – гр. Търговище, пл. „Свобода“ №1, Заседателна зала
22.10.08 – сряда, 10.00 – 15.00 ч., Русе, Пленарна зала, сграда на Община Русе и Областна администрация; пл. „Свобода“ № 6
23.10.08 – четвъртък, 10.00 – 15.00 ч., Велико Търново, Хотел „Премиер“, Конферентна зала,
ул. „Сава Пенев“ № 1
27.10.08 – понеделник, 10.00 – 15.00 ч., Бургас, Комплекс „Лазур“, х-л „Аква“, Зала „Амфибия“, бул. „Демокрация“
28.10.08 – вторник, 10.00 – 15.00 ч., Сливен, Зала „Май“, Община Сливен, ул. „Цар Освободител“ № 1
29.10.08 – сряда, 10.00 – 15.00 ч., Стара Загора, Областна администрация, Заседателна зала, ет.1, бул. „Цар Симеон Велики“№ 108
30.10.08 – четвъртък, 10.00 – 15.00 ч., Хасково, Областна администрация Заседателна зала, пл. „Свобода“ № 5
31.10.08 – петък, 10.00 – 15.00 ч., Пловдив, Зала „Пловдив“, Конферентен център, Международен  Панаир Пловдив
04.11.08 – вторник, 10.00 – 15.00 ч., Сандански, Интер хотел „Сандански“, Конферентна зала
05.11.08 – сряда, 10.00 – 15.00 ч., Благоевград, Американски университет в България, зала „Аудиториум“ в новата административна сграда на АУБ, студентски комплекс „Скаптопара“
07.11.08 – петък, 10.00 – 15.00 ч., София, Национален дворец на културата / НДК, зала 11 „Люмиер“

Регистрацията за всички информационни дни е от 9.30 до 10.00 ч.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни