Информационни дни по ОП Конкурентоспособност

От 13.06.2011 г. до 22.06.2011 г. в 8 града на страната ще се проведат информационни дни по шест отворени схеми по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013.

Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

1. BG161PO003-1.1.03 „Развитие на стартиращи иновативни предприятия чрез подкрепа за внедряване на иновативни продукти, процеси и услуги“;
2. BG161PO003-1.1.04 „Подкрепа за внедряване в производство на иновативни продукти, процеси и предоставяне на иновативни услуги“;
3. BG161PO003-1.1.05 „Разработване на иновации от стартиращи предприятия“;
4. BG161PO003-1.2.01 „Подкрепа за създаване на технологични паркове“;
5. BG161PO003-1.2.02 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер“;
6. BG161PO003-1.2.03 „Създаване на нови и укрепване на съществуващи технологични центрове“.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, която е Междинно звено по Оперативната програма. Участие ще вземат и експерти от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ в Министерство на икономиката, енергетиката и туризма – Управляващ орган на Оперативната програма.

Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно. Графика за провеждане е следния:

Пловдив, 13.06.2011, понеделник, 10.00 – 15.00 ч., Конферентна зала, Хотел „Санкт Петербург”, бул.„България” №97

Бургас, 14.06.2011, вторник, 10.00 – 15.00 ч., Зала „Амфибия”, хотел „Аква”, К-с „Лазур”, бул. „Демокрация”

Варна, 15.06.2011, сряда, 10.00 – 15.00 ч., Конферентна зала Гранд Хотел „Димят”, бул. „Княз Борис І” № 111

Русе, 16.06.2011, четвъртък, 10.00 – 15.00 ч., Пленарна зала Общинска администрация, пл. „Свобода” № 6, ет.1

Габрово, 17.06.2011, петък, 10.00 – 15.00 ч., Ритуална зала на Община Габрово, ул. „Възраждане” № 3

София, 20.06.2011, понеделник, 10.00 – 15.00 ч., Аула на Лесотехнически университет, Учебно-лабораторен корпус, бул. „Климент Охридски” № 10

Благоевград, 21.06.2011, вторник, 10.00 – 15.00 ч., Зала-Аудиториум „Андрей Делчев” в студентски комплекс „Скаптопара на Американския университет”, ул. „Александър Стамболийски” № 54

Враца, 22.06.2011, сряда, 10.00 – 15.00 ч., Конферентна зала на Търговско-Промишлена Палата Враца, Културен дом, ет. 2, пл. „Христо Ботев”

 

[ecwid_product id=“147866548″ display=“picture title price options addtobag“ version=“2″ show_border=“1″ show_price_on_button=“1″ center_align=“1″]

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни