03

декември

2007

Информационни дни по ОП Конкурентоспособност в Търговище и Разград

Информационни дни по представянето на първите три грантови схеми на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." ще се проведат в Търговище и Разград.

Целта е да се запознаят представителите на българските предприятия детайлно с  условията и начина за кандидатстване по грантовите схеми:
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”;
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”.

 

Участието е безплатно.
 
Дати и място на провеждане на информационните дни:
 
ТЪРГОВИЩЕ
4.12.2007 г., 14 часа, Областна администрация Търговище
Пл. Свобода, зала 74  
 
РАЗГРАД 
5.12.2007 г., 14 часа, Хотел „Централ”, Голяма зала
Бул. „Бели Лом” 40