Информационни дни по ОП Конкурентоспособност в Търговище и Разград

Информационни дни по представянето на първите три грантови схеми на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013 г." ще се проведат в Търговище и Разград.

Целта е да се запознаят представителите на българските предприятия детайлно с  условията и начина за кандидатстване по грантовите схеми:
 
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/1.1.1-01/2007 „Подкрепа за създаване и развитие на стартиращи иновативни предприятия”;
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.2-01/2007 „Покриване на международно признати стандарти”;
Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: 2007BG161PO003/2.1.1-01/2007 „Технологична модернизация в предприятията”.

 

Участието е безплатно.
 
Дати и място на провеждане на информационните дни:
 
ТЪРГОВИЩЕ
4.12.2007 г., 14 часа, Областна администрация Търговище
Пл. Свобода, зала 74  
 
РАЗГРАД 
5.12.2007 г., 14 часа, Хотел „Централ”, Голяма зала
Бул. „Бели Лом” 40
 
ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни