Информационни дни по отворените за кандидатстване схеми по ОП „Конкурентноспособност“

От 01.12.2011 г. до 05.12.2011 г. в градовете Плевен, Варна, Велико Търново, Пловдив и София, ще се проведат информационни дни по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013. Представителите на бизнеса ще имат възможност детайлно да се запознаят с условията и начина на кандидатстване по следните схеми:

• BG161PO003-2.1.13 „Технологична модернизация в малки и средни предприятия”;
• BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия”;
• BG161PO003-1.1.06 „Подкрепа за научноизследователската и развойна дейност на българските предприятия”.

Лектори ще бъдат експерти от Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Информационните дни са отворени за участие от страна на всички заинтересовани страни, в това число медии и граждани. Участието е безплатно.

Варна
1.12.2011 г., Четвъртък, 10.00 – 15.30 ч.
Регистрация: 9.30 -10.00 ч.
Конферентна зала на Хотел „Черно море”, Бул. „Сливница” №33

Плевен
1.12.2011 г., Четвъртък, 10.00 – 15.30 ч.
Регистрация: 9.30 -10.00 ч.
Зала „Плевен“, Областна администрация – Плевен, пл. „Възраждане“ №1

Велико Търново
2.12.2011 г., Петък, 10.00 – 15.30 ч.
Регистрация: 9.30 -10.00 ч.
Областна администрация – В. Търново, пл. „Център“ №2, ет.5, Зала 500 – Северен вход

Пловдив
2.12.2011 г., Петък, 10.00 – 15.30 ч.
Регистрация: 9.30 -10.00 ч.
Конферентна зала на Хотел „Тримонциум Принцес”, пл. „Централен“

София
5.12.2011 г., Понеделник, 10.00 – 15.30 ч.
Регистрация: 9.30 -10.00 ч.
Аула на Лесотехнически университет Учебно – лабораторен корпус, бул. „Климент Охридски

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни