Информационни дни по схема „Внедряване на иновации в предприятията“

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по схема BG161PO003-1.1.07 „Внедряване на иновации в предприятията”.  Информационните дни ще се проведат от 7 до 14 юни 2013 г. в градовете София, Пловдив, Бургас, Варна и Велико Търново. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите, които ще бъдат обсъждани на информационните дни.

Основната цел на схемата е да се повиши ефективността и конкурентоспособността на българските предприятия чрез предоставяне на подкрепа за внедряване на иновативни продукти (стоки или услуги) и процеси с потенциал за успешна пазарна реализация. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 88 012 350 лева. Могат да кандидатстват микро, малки, средни или големи предприятия, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10.07.2013 г..

Участието в информационните дни е безплатно, а графикът за провеждането им е както следва:

София, 07.06.2013 г. от 10.00 – 12.40 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., Парк-хотел „Москва”, зала „Европа“
Пловдив, 11.06.2013 г.  от 10.00 – 12.40 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., Новотел „Пловдив“, Зала „Пловдив 1“
Бургас, 12.06.2013 г.  от 10.00 – 12.40 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., хотел „България“, зала „Компас“
Варна, 13.06.2013 г.  от 10.00 – 12.40 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., хотел „Голдън Тюлип“, зала „Дали“
Велико Търново, 14.06.2013 г.  от 10.00 – 12.40 ч., Регистрация: 09.30 – 10.00 ч., хотел „Премиер“, зала „Царевец“

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни