Информационни дни по схемата за клъстери

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма ще представи условията за кандидатстване по схема BG161PO003-2.4.02 „Подкрепа за развитието на клъстерите в България”.  Информационните дни ще се проведат от 11 до 13 март 2013 г. в градовете София, Стара Загора и Варна. Допустими кандидати и дейности, подготовка на проектно предложение, кандидатстване и изпълнение на проекта са темите,които ще бъдат обсъждани на информационните дни.

Основната цел на схемата е да допринесе за създаването и развитието на клъстери в България чрез предоставянето на подкрепа за изграждане и укрепване на административния и управленски капацитет на клъстера, развитие на продуктите и услугите, разширяване на пазарните позиции, привличане на нови членове на клъстера, както и насърчаване на инвестициите в съвременни технологии и оборудване за общи клъстерни дейности.

Участието в информационните дни е безплатно, а графикът за провеждането им е както следва:

София, 11.03.2013 г. от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., Гранд хотел „София”, зала „София“, ет.2
Стара Загора, 12.03.2013 г.  от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., хотел „Верея”, зала 2
Варна, 13.03.2013 г. от 10.30 – 13.00 ч., Регистрация: 10.00 – 10.30 ч., хотел „Голдън тюлип“, зала „Дали”

 

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни