Информационни срещи и семинари по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.

От 9 юли до 14 август 2008 г. в 28- те областни градове на страната ще се проведат информационни срещи и семинари по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г.
 

Основната цел на семинарите е да се информират потенциалните кандидати за възможностите за финансиране и условията за кандидатстване по мерките от програмата.

Лектори са експерти от Дирекция „Развитие на селските райони” към Министерство на земеделието и храните, както и от Областните служби на Държавен фонд „Земеделие”- Разплащателна агенция.

По време на семинарите участниците ще се запознаят с условията за кандидатстване, критериите за подпомагане, нормативната база за прилагане на мерките и документите за кандидатстване по стартиралите мерки от Програмата. Това са 112 ”Създаване на стопанства на млади фермери”, 121 ”Модернизиране на земеделски стопанства”, 143 ”Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния”, 212 ”Плащания за природни ограничения на фермери в планинските райони”, 213 ”Плащания на фермери в райони с ограничения, различни от планинските райони”, 214 „Агроекологични плащания”, 431(2) „Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални мeстни инициативни групи в селските райони”.

График за провеждане на информационните срещи и семинари за месец юли. Начален час 10:00

9 юли – Варна – читалище „Македония” (Македонски дом)
10 юли – Добрич – Голяма заседателна залата на община град Добрич
11 юли – Силистра – Младежки дом „Зрителна зала”
15 юли – Русе – зала „ Св. Георги”, Областна администрация
16 юли – Разград – х-л „Централ”, Голяма зала `
17 юли – Шумен – читалище „Тодор Петков”
18 юли – Търговище – читалище „Развитие”
22 юли – Смолян – читалище ”Орфееви гори ”
23 юли – Кърджали – „Бизнес – инкубатор”
24 юли – Хасково – читалище „Заря”
21 юли – София – Министерство на земеделието и храните, зала „Киносалон”
22 юли – Перник – читалище ”Елин Пелин”
23 юли – Кюстендил – читалище „Братство”
24 юли – Благоевград – читалище „Н.Й.Вапцаров”
29 юли – Габрово – Ритуална зала в община Габрово
30 юли – Велико Търново – читалище „Искра”
31 юли – Ловеч – читалище „Наука”

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни