09

февруари

2009

Информация относно условията за финансиране по ОП Конкурентоспособност

Управляващият орган на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" публикува „Информация относно условията за финансиране по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013 г.
 

Пълният текст на информацията може да изтеглите оттук.