Информация за броя подадени и одобрени проекти по мерките по ПРСР към 10 август 2009 г.

2106 проекта са подадени по мярка 121 "Модернизиране на земеделските стопанства" от началото на приема на документи до момента. Одобрените проекта са 1 305. Проектите са на обща стойност 1 126 135 060 лв., а стойността на исканата субсидия е 563 067 530 лв.

108 са подадените проекти по мярка 123 "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти", като все още няма одобрени проекти по тази мярка. Стойността на проектите е 271 729 736 лв., а исканата субсидия е 135 864 868 лв.

538 проекта са подадени по мярка 312 "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" на обща стойност 211 214 393 лв. Исканото безвъзмездно финансиране по тях е 147 850 075 лв. Все още няма одобрени проекти по мярката.

Далеч по-малко – 40 проекта, са внесени за оценка по мярка 311 "Разнообразяване към неземеделски дейности". Те са на обща стойност 19 173 821 лв. и кандидатстват за 13 421 675 лв. субсидия.

Най-много – 5 457 266 броя са внесените проекти по мярка 112 "Създаване на стопанства на млади фермери". Едва 1 133 са сключените договори по мярката.

Справката за приетите заявления, одобрени проекти и извършени плащания по  всички стартиралите мерки от ПРСР, може да видите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни