Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 май 2011 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

• приети заявления – 3115 бр.
• одобрени заявления – 2172 бр.
• отхвърлени заявления – 650 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 871 643 602 лв.
• субсидия по сключени договори – 570 379 075 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 297 бр.
• одобрени заявления – 101 бр.
• отхвърлени заявления – 23 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 335 678 790 лв.
• субсидия по сключени договори – 119 547 579 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 274 бр.
• одобрени заявления – 61 бр.
• отхвърлени заявления – 26 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 92 422 752 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 1443 бр.
• одобрени заявления – 297 бр.
• отхвърлени заявления – 240 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 431 901 521 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни