17

май

2011

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 май 2011 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“

• приети заявления – 3115 бр.
• одобрени заявления – 2172 бр.
• отхвърлени заявления – 650 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 871 643 602 лв.
• субсидия по сключени договори – 570 379 075 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 297 бр.
• одобрени заявления – 101 бр.
• отхвърлени заявления – 23 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 335 678 790 лв.
• субсидия по сключени договори – 119 547 579 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 274 бр.
• одобрени заявления – 61 бр.
• отхвърлени заявления – 26 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 92 422 752 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 1443 бр.
• одобрени заявления – 297 бр.
• отхвърлени заявления – 240 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 431 901 521 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.