21

януари

2013

Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
• приети заявления – 4410 бр.
• сключени договори – 2718 бр.
• субсидия по сключени договори – 664 214 090 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 039 328 745 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 741 бр.
• сключени договори – 402 бр.
• субсидия по сключени договори – 383 463 651 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 622 298 506 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 428 бр.
• сключени договори – 329 бр.
• субсидия по сключени договори – 108 517 504 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 278 252 682 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

• приети заявления – 2023 бр.
• сключени договори – 857 бр.
• субсидия по сключени договори – 254 779 734 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 263 310 136 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.