Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 1 януари 2013 г.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“
• приети заявления – 4410 бр.
• сключени договори – 2718 бр.
• субсидия по сключени договори – 664 214 090 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 039 328 745 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 741 бр.
• сключени договори – 402 бр.
• субсидия по сключени договори – 383 463 651 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 622 298 506 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 428 бр.
• сключени договори – 329 бр.
• субсидия по сключени договори – 108 517 504 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 278 252 682 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

• приети заявления – 2023 бр.
• сключени договори – 857 бр.
• субсидия по сключени договори – 254 779 734 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 263 310 136 лв.

Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук.

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни