ИНФОРМАЦИЯ ЗА УСВОЯВАНЕТО НА СРЕДСТВАТА ПО ПРСР КЪМ 21 септември 2009 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по различните мерки по ПРСР, размера на заявената субсидия по тях и оставащия бюджет по всяка мярка.

Справката показва, че оставащите за усвояване средства по мярка 121 са 308 575 497 лв., по мярка 123 – 324 229 185 лв., а по мярка мярка 312 – 56 287 638 лв.

Пълната справка може да изтеглите оттук .

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни