Информация за усвояването на средствата по ПРСР към 2 ноември 2009 г.

Министерство на земеделието и храните – дирекция „Развитие на селските райони” и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция, публикуваха справка за броя на приетите заявления по Програмата за развитие на селските райони, броя на разгледаните и одобрени проекти по различните мерки на програмата и размера на заявената субсидия по тях.


Справка за приетите заявления за подпомагане по стартиралите мерки от ПРСР към 02.11.2009 г.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5431 бр.
• одобрени заявления – 2627 бр.
• отхвърлени заявления – 535 бр.
Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2595 бр.
• одобрени заявления – 1436 бр.
• отхвърлени заявления – 54 бр.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 45 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“
• приети заявления – 787 бр.
• одобрени заявления – 0 бр.
• отхвърлени заявления – 0 бр.

Справка за броя на приетите, разгледани и одобрени проекти по всички мерки може да изтеглите оттук 304.0 KB
Справка за заявената субсидия по стартиралите мерки от ПРСР към 02.11.2009 г.
Мярка 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“
• приети заявления – 5431 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 265 532 452 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 200 303 775 лв.

Мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”
• приети заявления – 2595 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 687 125 354 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 1 119 344 619 лв.

Mярка 123 “Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти”
• приети заявления – 138 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 178 759 122 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 471 302 997 лв.

Мярка 311 „Разнообразяване към неземеделски дейности“
• приети заявления – 45 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 16 175 296 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 274 650 694 лв.

Мярка 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия“

• приети заявления – 787 бр.
• заявена субсидия по подадените заявления – 253 001 274 лв.
• бюджет по мярката за периода 2007-2013 – 248 902 190 лв.
Справка за усвояването на средствата по всички мерки по ПРСР може да изтеглите оттук 304.0 KB

ЗАЯВИ КОНСУЛТАЦИЯ

Абонамент за новини

Изберете програмата, за която желаете да получавате информация

Последвайте ни